Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

O s a d a 

R U J A N A

trampská osada na povodí Kačáku

  Obrazek

               Osada Rujana byla založena v roce 1929. V tomto roce se 6 kamarádů z Kladna rozhodlo, po toulkách v okolí Dědkova mlýna, kde se jim velmi líbilo,  že zde zakotví a postaví nad dnešním koupalištěm chatu. V tomto místě byli jedni z prvních a když se okolo nich začaly stavět další chaty, rozhodli se, že si najdou jiné místo, kde by mohli být sami. Po delším hledání objevili krásné údolí, kde se usadili a kde dosud osada stojí. Po dohodě s majitelem pozemku přenesli svoji původní chatu /jmenovala se Kostelíček/ na nové místo. Když s nimi později začala jezdit děvčata, došli k názoru, že bude pro klid lepší se rozdělit a aby ti, kdo byli v páru se osamostatnili. Tak začala stavba dalších chat a také se hledalo jméno pro nové údolí a pro původní chatu. Bylo jasné, že původní název by se měl změnit a tak se rozhodlo že jak chata, tak i údolí ve kterém se usadili, se  bude jmenovat RUJANA podle ostrova v Německu, jehož poloha je podobná jako ta kam se osada přestěhovala.

                 Pochopitelně bylo nutno vytvořit vedení osady. Prvním šerifem byl zvolen kamarád Josef BLECHA. Ten byl mimo jiné nadšeným sportovcem a spolu s ostatními vybudovali volejbalové hřiště a tento sport začali propagovat. Proto byl také po jeho úmrtí, v roce 1935, uspořádán na jeho počest první volejbalový turnaj. Tento turnaj skončil velkým úspěchem a bylo rozhodnuto, že se bude pořádat každý rok a na památku toho kdo dal impuls k jeho pořádání byl nazván -Memoriál Josefa BLECHY-. Tento turnaj se hraje dosud a to pouze s přestávkou ve 2. světové válce. Po jejím skončení turnaj pokračoval a je tak nejstarším turnajem v naší republice. Po znovuzahájení se pak turnaje zúčastňovaly i prvoligové oddíly naší ligy. Později, když zemřel kamarád Tonda JELEN, který se tehdy o pokračování turnaje velmi zasloužil, byla provedena změna názvu a ten byl rozšířen od roku 1981 o jeho jméno „Memoriál Josefa BLECHY a Tondy JELENA„. Když potom zemřel další nadšený propagátor kamarád Jirka HNÍZDIL, bylo i jeho jméno do názvu přidáno. Stalo se tak v roce 1994. V roce 2010 se hrál již 70. ročník tohoto turnaje.

           Pochopitelně osada se zabývala i dalšími sportovními akcemi. Organizovala běh na osadu a to na trati Kladno – Dědkův mlýn a to jak před válkou tak i v jejím průběhu. Též byla pořádána cyklistická jízda na stejné trati a to s velkým úspěchem. Tyto akce však později zanikly. Na osadě se hrál pravidelně každý víkend a denně o prázdninách, volejbal, nohejbal, chodila se hrát kopaná k restauraci, prostě osada žila sportovním životem. Také se pořádaly různé kulturní akce, pravidelně to byla Mikulášská, při každém výročí založení osady, a to vždy po 5 letech, se pořádá Společenský večer a před koncem prázdnin velký potlach na osadě. Než byla na osadu zavedena elektřina, scházeli se osadníci u jednotlivých chat, dělaly se táboráky, hrálo se a zpívalo. Dnes již toto všechno zrušila televize. Osada se pravidelně zúčastňuje „Běhu kamarádství„ a pokud na nás přijde řada, tuto akci velmi rádi také i organizujeme. Členové osady, kteří se akce zúčastňují, se pravidelně  umísťují na předních místech ve svých kategoriích a velmi často tyto i vyhrávají.

           Za doby, když byl šerifem osady Míla Eisenstein, dohodli se osadníci a v údolí tak začali stavět osadní chatu. Využívá se na schůze, různá setkání a také se půjčuje zájemcům na pořádání akcí jako jsou narozeniny a další větší akce, které zájemci nemohou pořádat ve svých chatách, jelikož na ně zvou více kamarádů. Je zázemím pro pořádání našich akcí jako Dětský den a Den RUJANY. Ten je koncipován jako sportovní odpoledne a soutěží jak ženy, tak junioři a senioři. Tato kategorie je od 50 roků výše. 

          Jedním z nejznámějších a velmi aktivních členů, byl za svého života kamarád Pepa BRAUN, zvaný Buřt. Pravidelně konferoval naše akce a také byl na světovém potlachu v Kanadě, kde zastupoval i naší osadu .

         Osadu řídí devítičlený výbor, který vede od počátku roku 2010 nový šerif Pavel ZELENKA. Ve spolupráci se  staršími členy výboru a osadníky hceme dosáhnout aby osada byla zase na úrovni jako dříve, aby osada dále žila. Bohužel věkový průměr je velmi vysoký a bylo by potřeba, aby do výboru přišla nová, mladá krev aby bylo zaručeno, že osada bude žít dál.  V současné době má osada cca 88 členů, kteří se k příslušnosti v osadě hlásí. Počet chat v osadě se při posledním počítání zastavil na počtu 80. Bohužel osadní život je velmi ovlivněn elektrifikací osady. Pochopitelně přišly do chat televizory a tak život na osadě je pouze přes den, večer se osada vylidní a všichni jdou na zprávy a potom sledují program. Je to na úkor osadního života.

        Osada slaví pravidelně každý pátý rok své založení. Oslavy založení jsou pořádány v některém ze sálů v okolí a to převážně v dubnu. V srpnu je potom pořádán velký táborový oheň. V ostatních letech se pořádá pravidelný volejbalový turnaj, Den dětí a Den RUJANY. Také jsme rádi, že spolupráce s ostatními osadami je na celkem slušné úrovni a chceme, aby tomu tak bylo i nadále. 

Obrazek

šerif osady : Pavel Zelenka,

jednatel osadního výboru : Jaroslav PULCHART

e mail :        pulchartjst@bluetone.cz