Jdi na obsah Jdi na menu
 


Důležité informace : 

volejbal.turnaj-rujana.jpg

**********************************************************************

 
Počátek trempingu a začátek budování osad v povodí Kačáku v oblasti obce Podkozí.
(Na začátku 70. let si parta kamarádů (Miki Dlapa, Rudla Dvořák - UO, Jarda Gebert - LS, Eman Fišar, Standa Novotný, Gody Petráček, Oskar Jakl, Vláďa Kašák nejst. - OWS, a další) řekla, že by bylo dobře, kdyby každý z nich napsal vzpomínku na trampování na Kačáku  před 2.sv. válkou. Vznikl strojopisný sborníček,  jehož redaktorem a editorem byl Vláďa Kašák nejst. Docházelo k jeho opisování přes kopírák a šířil se v této formě po osadách. Až v minulém roce byl tento strojopisný sborníček vydán knižně pod názvem KASAK Vladimír  sr. (ed.) s partou: Počátky trampingu na Kačáku:  ze vzpomínek pamětníků. Odděleni aktivit v přírodě - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem 2009.)  (výňatek z knihy)(Článek je výňatkem z knihy)
 
 
 
Lone Star,
.....Obrazek
"Osamělá hvězda", byl prvním srubem, který stál v tehdy nazývaném Bonanza údolí. Byl postaven v roce 1925 a byl vůbec první chajdou v okolí. Kolem něj vznikla první osada se stejným názvem - Lone Star. Slavná osada, jejíž jas od začátku prudce stoupal, mnoho let oslnivě zářil, aby pak zvolna pohasínal. A po mnoha letech slávy Lone Star pohasl a nakonec stal součástí osady Údolí Oddechu.
............0 
Založení osady Lone Star. (Z vyprávění Jardy Geberta.)
       „Parta kluků z Holešovic pilně skautovala v Lize lesní moudrosti, kterou vedl jeden z nejlepších znalců přírody a severoamerických indiánů, profesor Miloš Seifert. Pro klukovské duše plné čistého romantismu to byla skvělá výchova. Při výletech a toulkách do okolí Prahy  jsme  jednoho  dne objevili krásnou krajinu nedotčenou civilizací. V roce 1922 jsme totiž poprvé zavítali do údolí Kačáku.
..........
         První stany jsme vztyčili za Suchým mlýnem u krásného jezírka. Za nějaký čas jsme se přemístili k Červenému mlýnu, abychom odtud podnikali výpravy za novými tábořišti. Zanedlouho jsme objevili neznámé údolí s nádhernou panenskou přírodou, kterým protékal potok vlévající se do Kačáku. Postupem času jsme pronikali stále výš proti proudu potoka a tábořiště jsme měnili, až jsme nakonec založili stálý tábor v místech, kde dnes stojí chata Lone Star, první a  nejstarší trampská chata v povodí.
............ 
V roce 1925 se zrodila v našich hlavách smělá myšlenka postavit chatu - srub. Představu, jak by měla vypadat, jsme získali od trampů ze Sázavy od Libřice, ze Ztracenky a z Dawsonu. Tyto představy jsme si dál dotvářeli u táboráků a v holešovické hospodě U Kordů, kde jsme se pravidelně každý pátek scházeli. Po mnoha bouřlivých debatách a návrzích jsme se usnesli na založení osady Lone Star a to jméno měla nést i naše chata. Vhodnost jména se nám zdála správná také tím, že jsme v tom našem osamělém údolí byli vůbec první v celém kraji. Proto i osadní vlajka znázorňuje potok v lesích, nad nímž září jediná naše osamělá zlatá hvězda. Nebyli jsme současníky nikoho, ale brzo nastal velký run a další boudy v povodí Kačáku rychle přibývaly: Batalion, Red Star, Zambezi, Denver, Lone Walley, Hawaii, White Star, Údolí mlhy a další.“
........ .
.
..... 
Zatím se mějte Ahoj hyfi - e mail hyfi@volny.cz
telefon 731110984